energie-groen

De laatste tijd heb je gemerkt dat duurzaam leven een steeds vaker terugkerend onderwerp is wanneer je met je vrienden in gesprek bent. Iedereen in je vriendengroep lijkt zich ervan bewust te worden dat klimaatverandering wel degelijk een bedreiging vormt voor de toekomst en de gewaarwording daarvan lijkt zich in allerlei vormen te uiten. 

Zo worden er voortdurend onderwerpen ter sprake gebracht die ingaan op de verschillende manieren om een stuk verantwoordelijker om te gaan met de wereld om je heen. Recycling is natuurlijk een belangrijk aspect en het niet meegaan in de voortdurende consumptiedrang die aan je wordt opgelegd speelt hierbij een belangrijke rol. Maar ook de inrichting van je huis is een regelmatig terugkerend onderwerp en ook hier zijn de mogelijkheden om duurzamer te gaan leven een favoriet gespreksthema. 

Je kunt op meerdere wijzen bijdragen aan een verminderd energieverbruik

Zo kun je bijvoorbeeld door het aanbrengen van goede isolatie van je bovenverdieping onnodig energieverlies beperken. Ook een goede isolatie van de kruipruimte om warmteverlies door de vloer aan banden te leggen is hier een goed voorbeeld van. De plaatsing van dubbel glas helpt je daarnaast verder om je isolatie uit te breiden. Maar ook het aanpassen van het lichtplan voor je interieur door het  vervangen van je bestaande gloeilamp verlichting door LED lampen kan een aanzienlijk verschil teweeg brengen in je energieverbruik. 

Natuurlijk kun je ook een extra steentje bijdragen door de kiezen voor een energieleverancier die zijn energie puur en alleen uit duurzame bronnen opwekt. Door te kiezen voor een stroomleverancier die uitsluitend gebruik maakt van zonne- en windenergie, maak je al een bewuste groene keuze. 

Neem een bewuste keuze en kies voor energie uit natuurlijke hulpbronnen

Gas en energie uit duurzame en milieuvriendelijke bronnen zijn tegenwoordig een meer dan geldig alternatief dan de gebruikelijke energie die wordt gewonnen uit fossiele brandstoffen. Door bewust te kiezen voor groene energie die wordt opgewekt door middel van natuurlijke bronnen zoals wind- en zonne-energie, verzeker je je er zelf van dat jouw gebruik geen negatieve invloed heeft op het milieu.