hoe kun je duurzaam bouwen

Duurzaam is een woord dat we op allerlei vlakken in onze maatschappij gebruiken. Het is ondertussen zelfs een marketingtool geworden die steeds meer bedrijven gebruiken om hun producten of diensten aan de man te brengen. Niet zo vreemd, want overal om ons heen zien we de gevolgen van klimaatverandering en het is wel duidelijk dat we zo niet door kunnen. Bij de bouw van een huis valt er op het gebied van duurzaamheid een hoop te halen.

Wat verstaan we onder duurzaam bouwen?

Duurzaam bouwen wordt gedaan met het oog op energiebesparing, een gezond binnenmilieu, aanpasbaarheid aan veranderende woonwensen, veiligheid en vermindering van de milieubelasting. Ga je bouwen, kijk dan hieronder voor een goede start. Duurzaam bouwen is niet alleen het ontwikkelen van een woning die zo lang mogelijk kan voldoen aan onze woonbehoefte, maar ook een bouwwijze die goed is voor mens en milieu. Het betekent verantwoord omspringen met water, energie en grondstoffen, maar ook met de open ruimte. Duurzaam bouwen vraagt met andere woorden om een integrale aanpak waarbij je bewust en vooraf keuzes maakt.

Zo kun je duurzaam bouwen

Energie en materiaal zijn erg belangrijk bij duurzaam bouwen

Bij duurzaam bouwen zijn er dus verschillende keuzes mogelijk op het gebied van energie, materiaal en in het gebruik hiervan. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van zonnepanelen. Echter is dit slechts een klein onderdeel van duurzaam bouwen. Het duurzaamheidsniveau van je huis kan flink verhoogd worden door al bij de bouw van de woning rekening te houden met het materiaalgebruik. Hierbij kies je voor duurzame materialen, zoals herbruikbare bouwmaterialen. Daarnaast kan er effectief duurzaam gebouwd worden door het regenwatersysteem los te koppelen van het rioolsysteem of kies voor een slim domotica systeem, waarbij je precies kunt invoeren hoe laat de verwarming aan en uit moet. Zo ben je nooit meer onnodig aan het stoken.

Zowel verwarmen als koelen van de woning

Een duurzaam huis moet zowel verwarmd als gekoeld worden en de uitstoot van energie en CO2 door dit energieverbruik moet worden meegerekend. Geconcludeerd mag worden dat de milieueffecten over de hele levensduur van het gebouw of bouwwerk in het duurzaam bouwen worden meegenomen. Er zijn verschillende redenen om te kiezen voor duurzaam bouwen. De één doet het vanwege de financiële voordelen terwijl een andere dit doet vanuit zijn ideologie.

zo moet je duurzaam bouwen

Een zogenaamde ‚groenverklaring’

Als je een nieuwe woning wilt bouwen kan het zo zijn dat deze woning in aanmerking komt voor een groenverklaring. Alleen woningen die bedoeld zijn voor permanente bewoning komen hiervoor in aanmerking. Om deze groenverklaring te krijgen moet jouw woning een hoog ‘duurzaamheids-ambitieniveau’ hebben en zeer energiezuinig zijn. Hierbij mag de energieprestatiecoëfficiënt maximaal 65% zijn van de eis die geldt in het Bouwbesluit. Als er bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van hout, dan dient dit duurzaam geproduceerd te zijn. Er mag uitsluitend hout worden gebruikt dat voldoet aan de criteria van de overheid (TPAC). Dit houdt in dat de hele keten gecertificeerd dient te zijn.

Houdt rekening met de regenwaterafvoer en andere afvoeren

Ook mag de regenwaterafvoer niet op het rioleringsstelsel zijn aangesloten. Het regenwater moet worden afgevoerd naar oppervlaktewater, laaggelegen terrein of naar een infiltratievoorziening. Door duurzame energiebronnen in te zetten en warmte terug te winnen, neemt de energievraag en het brandstofverbruik af.

duurzaam bouwen

Nog even alles op een rijtje

Duurzaam bouwen is een breed begrip, hierbij wordt op dit moment vooral gekeken naar het energieaspect. Hierbij gaat het echter niet alleen om de energierekening maar ook om welke materialen er gebruikt gaan worden en hoe je de woning gebruikt.
Veel mensen kiezen ervoor om duurzaam te bouwen vanwege de financiële voordelen die hieraan kleven. Met de groenverklaring is het mogelijk om een fiks bedrag van de woning ‘groen’ gefinancierd te krijgen. Vaak betekent dit een lagere rente en -/ of belastingvoordeel.

Korte opsomming van het duurzaam bouwen

Samengevat kun je zeggen dat de bouw begint bij een duurzaam ontwerp waar bijvoorbeeld door middel van zongericht bouwen de passieve zonne-energie optimaal wordt benut. Verder kun je denken aan isolatievoorzieningen met een hoge isolatiewaarde om de stookkosten te drukken. energiezuinige cv-installatie en/of toepassing van zonnepanelen en andere energie winnende of -besparende installaties. Maar u kunt nog veel verder gaan door bijvoorbeeld duurzame apparaten te installeren zoals een warmtepomp. Verder kunt u water besparen door het hemelwater op te vangen, én misschien wel zelf zuiveren via een rietveld in je tuin. Kortom u kunt uw woning volledig optrekken volgens een duurzame en/of energie-efficiënte bouwtechniek. Per woning of plan zijn er legio mogelijkheden om je leefomgeving te verduurzamen. 

dit is duurzaam bouwen