asbestplaten verwijderen

In de meeste huizen die voor 1993 zijn gebouwd vind je asbest. Dit was namelijk een veel gebruikt materiaal voor men ontdekte hoe schadelijk dit kan zijn. Een hele plaat asbest hoeft niet gevaarlijk te zijn. Als je echter asbestplaten verwijderen gaat en deze is gebroken, dan kunnen de vezels vrijkomen en kun je hier bijvoorbeeld kanker van krijgen. Denk je dat je asbest in je huis hebt en wil je dit laten verwijderen lees dan snel verder want hieronder bespreken we de kosten, subsidies en hoe het verwijderen van asbest in zijn werk gaat.

De kosten van het verwijderen van asbest hangen van verschillende factoren af, zoals de hoeveelheid asbest die verwijderd moet worden, de omstandigheden die het verwijderen moeilijker kunnen maken, omdat de asbest bijvoorbeeld moeilijk te bereiken is en de grootte van de ruimte.

Asbestinventarisatie laten uitvoeren

Bij het verwijderen van asbest zijn er veel dingen waar je rekening mee dient te houden. Allereerst is het verplicht om een asbestinventarisatie uit te laten voeren bij huizen die gesloopt moeten worden en voor 1993 zijn gebouwd. Deze inventarisatie geeft aan of er wel of geen asbest aanwezig is in je huis. Asbestinventarisaties mogen alleen worden uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven en kun je dus niet zelf doen. 

Risicobeoordeling kan plaatsvinden

Als men asbest vindt is tijdens een dergelijke inventarisatie, zal de asbestspecialist moeten bekijken welke asbesthoudende materialen verwijderd moeten worden voor je kunt gaan slopen. Als er een acuut risico is dat de asbest vrij kan komen, vindt er een risicobeoordeling plaats. Asbestvezels die vrij komen zijn, zoals gezegd, dus erg schadelijk voor onze gezondheid. Deze beoordeling wordt meegenomen in het asbestinventarisatierapport, wat nodig is om te beginnen met het saneren.

Voor je ook maar iets doet, dus ook het laten verwijderen van de asbest, zul je een sloopmelding moeten doen bij de gemeente, de certificerende instelling en de inspectie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. Je asbestspecialist voert deze meldingen voor je uit, zodat je je hier zelf geen zorgen over hoeft te maken. Het aanvragen van een sloopvergunning duurt gemiddeld zo’n zes weken.

Er zijn verschillende manieren om asbest te laten verwijderen

Indien de sloopaanvraag wordt goedgekeurd, begint de asbestspecialist met het verwijderen van de asbest. Dit kan op verschillende manieren. Let op, want er zijn subsidies voor het laten verwijderen van asbest. Online kun je hier genoeg informatie over vinden, doe dit goed, want het kan je een hoop uitgaven schelen!

Er zijn verschillende manieren om de asbest te verwijderen. Zoals de zogenaamde ‘containment methode.’ Dit is de veiligste methode om asbest te verwijderen, maar kan alleen binnenshuis worden gedaan. Asbestdaken of muren kunnen hier dus niet mee verwijderd worden. Eerst bepaalt de specialist waar de asbest zich bevindt, om vervolgens met folie een ruimte te bouwen om de asbestbron. Met behulp van speciale apparatuur, waaronder luchtreinigers en asbeststofzuigers, voert de specialist druk uit op de asbest. Hierdoor komen de asbestvezels vrij, waarbij ze opgevangen worden in de speciale asbeststofzuigers.

Een couveusezak

Een andere manier van asbest verwijderen is de ‘couveuse methode.’ Hierbij werkt men met een zogenaamde couveusezak, waarmee de specialist de ruimte rondom de asbestbron afsluit. De asbest kan zonder gevaar vrijkomen in de zak, omdat de vezels hierin blijven zitten. Vervolgens wordt de asbestbron schoongemaakt met een speciale stofzuiger. Al het afval en de vrijgekomen vezels worden opgevangen in de zak, waardoor ze geen gevaar vormen voor de buitenwereld. Deze methode wordt onder andere ingezet bij het verwijderen van ontluchtingsbuizen en plafonds.